جلب مشارکت مردمی ویژگی مهم طرح جامع شهر قم است

رئیس اداره طرح‌های کالبدی اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت:

جلب مشارکت مردمی ویژگی مهم طرح جامع شهر قم است

۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۹ | نظر

در بازنگری طرح جامع شهر قم بیشترین توجه به افزایش مشارکت و بازیگری مردم شده است و بدون جلب مشارکت آنان این طرح‌ها به اهداف خود نمی‌رسند.