اعتماد به اهداف آموزش و پرورش

ساختن هر آینده‌ای ریشه در گذشته‌ آن دارد؛ به عبارت دیگر زیرساخت‌هایی که در گذشته اجرایی شده به زندگی امروز ما شکل داده‌ و آنهایی هم که اکنون در حال برنامه‌ریزی است بر آیندگان اثرگذار خواهد بود. یکی از اهداف لازم برای شکوفایی آینده‌ای روشن، مسأله آموزش‌وپرورش نسل حاضر است و همچنین یکی از راهکارهای مطرح در جهت ساخت آن بهره‌گیری از امکانات مفید و سازنده در عرصه آموزش‌ویادگیری است.
کد خبر: ۱۴۵۹۰۲۴
نویسنده اروشا شیرزاد - خوزستان
اعتماد به اهداف آموزش و پرورش
 
حال باید دید هدف‌هایی که امروزه آموزش‌وپرورش در پیش دارد تا چه اندازه می‌تواند در رشد‌ وتعالی نسل حاضر تاثیرگذار باشد. ما به طور روزانه شاهد افرادی هستیم که می‌گویند این همه سال گذشت وهمچنان نفهمیدیم یادگیری جبر و مثلثات، سیستم تنفسی حشرات و باب‌های افعال و تفعیل درکدام بخش اززندگی به کارمان خواهدآمد.به‌راستی آنچه که امروز درمدرسه وکلاس درس درحال یادگیری آن هستیم، چگونه در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟امروزی که به جای پرداخت به محتوای شاعرانه شاهکارهای ادبیات به یافتن قید و بند آن دچاریم و به جای تجربه کردن زندگی درحال مطالعه نظری علوم‌تجربی هستیم در فردا و فرداها چگونه خواهیم توانست راه‌ورسم زندگی را در پیش بگیریم؟ راه‌ورسمی که در محدوده درسی به ما آموخته نشده‌ و اصلا جزوی از اهداف آموزشی اصلی ما نبوده ‌است.در این میان از زبان منِ دانش‌آموز، اشاره‌ای داشته‌باشیم به مسأله امتحانات نهایی که در این برهه زمانی تبدیل به بحث داغی شده‌ است.به نظر شما هنگامی‌که نخستین آزمون نهایی شب پیش ازبرگزاری لغوشده وبه تعویق می‌افتد و زیرساخت‌های لازم حتی برای صدور کارت ورود به جلسه وجود نداشته‌ است، دانش‌آموز امروز باید چه انتظاری نسبت به شیوه و کیفیت جلسه برگزاری آزمون داشته ‌باشد؟ و دانش‌آموز امروز باتوجه به شرایط بیان‌شده، چگونه خواهد توانست به این سیستم آموزشی اعتماد کند؟

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها