جام جم آنلاین - آرشیو

بهارِ خادمی پس از دو سال خزان

بهارِ خادمی پس از دو سال خزان

کرونا با همه تلخی ها، دل نگرانی ها و فراغ عزیزانی که به ما تحمیل کرد؛ درس های آموزنده زیادی هم داشت. به ما آموخت که اگر شُکر نعمت نکنیم، توفیق اش سلب خواهد شد.

نیازمندی ها